Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici!
close_icon
#Analize / True Story Project

Decizia Rusiei de a declara The Jamestown Foundation ca organizație ”indezirabilă” contravine principiilor fundamentale ale libertății de exprimare și opinie

Comunicat de presă

Decizia Biroului Procurorului Federației Ruse de a declara ca organizație ”indezirabilă” think-tank-ul prestigios The Jamestown Foundation este o acțiune arbitrară care contravine principiilor fundamentale ale libertății de exprimare și de opinie.

Analizele și comentariile scrise, ca și opiniile exprimate de experții Jamestown Foundation de-a lungul deceniilor de activitate dovedesc angajamentul acestui think-tank față de apărarea drepturilor omului, ca și angajamentul pentru analize obiective și bine documentate asupra unor teme complexe cu impact deosebit asupra securității euro-atlantice și a valorilor occidentale.

Gesturi precum desemnarea Jamestown Foundation ca organizație ”indezirabilă” în Federația Rusă reamintesc de modul în care autoritățile totalitare acționau în perioada sovietică împotriva celor care nu au încetat niciodată să dezvăluie realitatea, în ciuda amenințărilor și represiunilor.

[Reamintim că în ultimele decenii, atacatori neidentificați au redus la tăcere persoane care au încercat să-și exprime punctele de vedere, au contestat cu mijloace legale abuzul de putere sau au înscenat evenimente înfricoșătoare în alte state sau au susținut agresiuni teritoriale care au încălcat independența vecinilor suverani ai Federației Ruse.

Asemenea acțiuni nu oferă soluții pentru nevoile reale ale opiniei publice ruse și nu servesc interesului relației constructive cu democrațiile europene și din spațiul euro-atlantic].

ENG version:

Press Release

Designation of the prestigious think tank The Jamestown Foundation by the Prosecutor’s Office of the Russian Federation as an ”undesirable” organization is an arbitrary action which runs contrary to the basic principles of freedom of speech and opinion.

Analysis and commentaries written, as well as opinions presented by the experts of the Jamestown Foundation through decades of activity stand proof for the adhesion of this think tank to  the defense of  human rights, as well as commitment for thorough, objective and well documented analysis on complex issues with particular impact on the Euro-Atlantic security and Western values.

Gestures such as the designation of the Jamestown Foundation as “undesirable” organization in Russia remind of the way totalitarian authorities acted during soviet era against those who never ceased to expose the reality, despite threats and repressions.

[We recall that in the last decades, unidentified perpetrators silenced people who dared to express their point of view, challenged with legal means abuse of power or staged terrible events in foreign countries or supported territorial aggressions violating the independence of sovereign neighbors of the Russian Federation.

Such acts do not respond to the real needs of the Russian public and do not serve the interest of a constructive relation with the European and Euro-Atlantic democracies.]

Sursă foto: The Jamestown Foundation

#Ultimele buletine de știri

#Te-ar mai putea interesa și