Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici! Verifica Menajeria de Fake News Apasa Aici!
close_icon
#Analize / Mădălina Voinea

Cât de accesibile sunt fondurile europene pentru agricultorii români?

Sectorul agricol, una dintre cele mai finanțate și mai finanțabile ramuri ale economiei românești în cadrul următorului proiect financiar european , va beneficia de o alocare totală de aproximativ 20 miliarde de euro, fonduri destinate fermierilor și antreprenorilor din sectorul agricol. Scopul? Îmbunătățirea activităților desfășurate, deschiderea de noi proiecte sau investiții în hoteluri agroturistice și alinierea activităților agricole la standardele Uniunii Europene.

Cu un buget total de aproximativ 80 de miliarde de euro alocat României, bani care pot fi absorbiți de țara noastră prin nouă proiecte care vizează dezvoltarea sectoarelor cheie ale economiei, România va primi nu mai puțin de 20,5 miliarde de euro pentru agricultură, în urma propunerii Comisiei Europene, pentru cadrul financiar multianual 2021-2027 pentru politica agricolă comună. În perioada de tranziție 2021-2023, țara noastră va beneficia de peste 3 miliarde de euro fonduri UE.

Fonduri europene 101 – Informații de bază pentru un antreprenor agricol la început de informare

Proiectele trebuie pregătite într-un ritm accelerat, deoarece va exista o cerere foarte mare, iar fondurile sunt limitate “, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.

Ce este FEADR?

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală este instrumentul de finanțare al celui de-al doilea pilon al politicii agricole comune a UE.  FEADR își propune să consolideze sectoarele agricole, agro-alimentare și forestiere ale UE, precum și zonele rurale în general. Pentru România, asta înseamnă șanse pentru agricultorii cu inițiativă de a se organiza la nivel local. UE dorește să devină independentă dpdv alimentar, iar sectorul agricol rămâne un paradox romanesc de potențial neexploatat, dar cu o sursă imensă de finanțare, PAC-ul.

Mecanism de finanțare – Politica Agricolă Comună contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală ale UE cu ajutorul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Bugetul FEADR pentru perioada 2021-2027 se ridică la 95,5 miliarde EUR. Din această sumă, 8,1 miliarde EUR provin din instrumentul de redresare Next Generation EU și sunt menite să atenueze efectele pandemiei de COVID-19 asupra sectorului.

Prioritățile FEADR sunt, la rândul lor, defalcate în optsprezece arii de intervenție. În programele lor, țările stabilesc obiective legate de prioritățile și ariile de intervenție alese, precum și o strategie pentru îndeplinirea acelor obiective.

Instrumentele financiare sprijinite de FEADR pot contribui la realizarea majorității priorităților stabilite ale UE pentru dezvoltarea rurală, de exemplu:

Instrumentele financiare din cadrul FEADR sunt disponibile tuturor beneficiarilor potențiali din agricultură, silvicultură și din zonele rurale care desfășoară proiecte de investiții viabile din punct de vedere financiar.

agricultura romania

Sursă foto: Deutsche Welle

 

Ce suport avem pentru a putea accesa fonduri europene?

Pentru a oferi autorităților de management un set cuprinzător de informații pentru a îmbunătăți utilizarea instrumentelor financiare FEADR în planurile strategice PAC 2021-2027, fi-compass a publicat 24 de rapoarte de țară, care investighează nevoile de finanțare ale sectoarelor agricol și agroalimentar din 24 de state membre ale UE.

Bazându-se pe rezultatele a două anchete la nivel comunitar axate pe condițiile de acces la finanțare a mai mult de 7 600 de fermieri și 2 200 de întreprinderi agroalimentare, rapoartele au arătat situația reală cu privire la factorii de investiții, finanțarea ofertei și dificultățile relevante din cele două sectoare, cu o concentrarea asupra tinerilor fermieri. Studiile propun, de asemenea, recomandări pentru remedierea lacunelor identificate.

Coaching-ul vizat de aceste rapoarte este un serviciu de consiliere relativ nou și specific disponibil tuturor autorităților de gestionare a FEADR. Coaching-ul vizat este asigurat de fi-compass împreună cu Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene, pentru a ajuta autoritățile de gestionare să își dezvolte cunoștințele despre instrumentele financiare. Coaching-ul ajută, de asemenea, la îmbunătățirea înțelegerii cu privire la setarea și implementarea specificităților instrumentelor financiare. Autoritățile de gestionare FEADR (naționale și regionale) pot solicita servicii de coaching prin e-mail prin fi-compass sau omologul lor din DG AGRI.

feadr uniunea europeana

Sursă foto: Euractiv

 

FEADR în cadrul financiar multianual 2021-2027

Propunerile de politică agricolă comună (PAC) pentru perioada 2021-2027 vizează asigurarea faptului că PAC poate continua să ofere un sprijin ferm agriculturii europene, permițând zonelor rurale prospere și producției de alimente de înaltă calitate.

Nouă obiective comune specifice UE pun bazele politicii care abordează o gamă largă de provocări ecologice, sociale și economice emergente – de la conservarea biodiversității la asigurarea unui venit echitabil, sprijinirea reînnoirii generaționale a acțiunilor privind schimbările climatice.

Reglementările PAC propuse COM / 2018/392 final – 2018/0216 și COM / 2018/393 final – 2018/0217, împreună cu proiectul de regulament privind dispozițiile comune creează cadrul legislativ pentru instrumentele financiare implementate cu resurse FEADR. Au fost introduse o serie de flexibilități care permit finanțarea fondului de rulment autonom, a investițiilor, reduceri de capital, subvenții la rata dobânzii și a taxelor de garanție, precum și sprijin tehnic în beneficiul beneficiarilor finali. Combinarea instrumentelor financiare cu subvențiile va rămâne posibilă.

fonduri europene

Sursă foto: Newsletter European

 

Se așteaptă ca instrumentele financiare care utilizează resursele FEADR să sprijine în principal sectoarele agricole și agroalimentare pentru a realiza progresul necesar pentru acordul verde european și atingerea obiectivelor ambițioase în conformitate cu noile strategii privind biodiversitatea.

De asemenea, pot contribui la noua viziune pentru zonele rurale, ajutând IMM-urile rurale non-agricole să își înceapă sau să își dezvolte activitățile. Rapoartele recente ale studiului fi-compass privind necesitățile de finanțare ale sectoarelor agricol și agroalimentar din 24 de state membre evidențiază potențialul să utilizeze resursele FEADR pentru a satisface deficitul de finanțare și reprezintă un bun punct de plecare pentru orice stat membru care dorește să creeze un nou instrument financiar în perioada 2021-2027.

Vă invităm să citiți și analizele Cursa Pentru Lună La 52 De Ani De La Apollo 11 și Restricțiile Pentru Persoanele Nevaccinate: Un Rău Necesar?

 

Sursă foto: Getty Images

#Ultimele buletine de știri

#Te-ar mai putea interesa și